6
دوره
420
کاربر
5
دانشجو
8
استاد
محصولی یافت نشد
دوره های استادیار

کتاب «قدم های سر به هوا»

بدون امتیاز 0 رای
0
رایگان!

چنین دیدم…

بدون امتیاز 0 رای
0
رایگان!

یک محسن عزیز

بدون امتیاز 0 رای
0
رایگان!

بیست سال و سه روز

بدون امتیاز 0 رای
0
رایگان!

دخترخاله ها

بدون امتیاز 0 رای
0
رایگان!

رویای بعد از ظهر

بدون امتیاز 0 رای
1
رایگان!
کتاب سرا

کتاب «قدم های سر به هوا»

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده این کتاب، معتقد است در جامعه امروز با ضعف انگیزه در نوجوانان مواجه هستیم و با نوشتن این کتاب سعی کرده است روی مصداق حرکت برای نوجوان فکری بکند و کتاب حرکت آقای صفایی حائری منبع اصلی وی برای نوشتن کتاب قدم‌های سر به هوا شده است. مخاطبان اصلی کتاب قدم های سر به هوا که توسط انتشارات کتابستان در ۲۲۰ صفحه به چاپ رسیده، دانش آموزان متوسطه اول و دوم هستند.
0
رایگان!