به من دست نزن

نویسنده: فائضه غفار حدادی

نوبت آخرین چاپ: اول

تعداد صفحات: ۳۳۶ صفحه

ناشر: انتشارات سوره مهر

تاریخ چاپ: سال ۱۳۹۹

فائضه غفار حدادی
عضو کانون بانوی فرهنگ

خرید کتاب

این کتاب اثر جدید خانم “فائضه غفار حدادی” نویسنده کتاب تحسین شده “خط مقدم” (روایتی داستانی از تشکیل یگان موشکی ایران به محوریت زندگی سردار شهید تهرانی مقدم) با موضوع کروناست.

این اثر تلاش مجاهدانه ایست که هرگز به اندازه تلاش کادر درمان و مدیران و مسئولان، دیده نخواهد شد. اما ثبت و ضبط آن ها برای گم نشدن تاثیرات مهم زنان‌خانه دار در تاریخ و ابراز همدردی و انتقال تجربه‌‎ها ضروری است مخصوصا نقش مادران فداکار و مظلوم که اگر ثبت نمی شد، بعدها در تاریخ گم می شد.