چنین دیدم…

نویسنده: فرشته امیری

نوبت آخرین چاپ: اول

تعداد صفحات: ۲۲۴ صفحه

ناشر: انتشارات نیستان

تاریخ چاپ: سال ۱۳۹۹

فرشته امیری
عضو اصلی کانون بانوی فرهنگ

خرید کتاب

داستان بلند «چنین دیدم» اثر فرشته امیری نویسنده جوانی است که خط و روح زنانه در داستان‌هایش پرواز می‌کند. لطافت زنانه به داستان‌هایش رنگ و طعمی متفاوت می‌بخشد و طیف بسیاری از مخاطبان را به خود جلب می‌کند. او در کار داستانی خود این لطافت را در خدمت بازخوانی داستانی پر تعلیق در آورده است. داستانی درباره خانواده‌ای که دختر در آستانه بلوغشان باید با رازی بزرگ آشنا شود.