رویای بعد از ظهر

نویسنده: نیلوفر مالک

نوبت آخرین چاپ: اول

تعداد صفحات: ۶۲ صفحه

ناشر: انتشارات سوره مهر

تاریخ چاپ: سال ۱۳۹۸

نیلوفر مالک
عضو اصلی کانون بانوی فرهنگ

خرید کتاب

کتاب موضوع انقلاب را برای گروه سنی نوجوان از زاویه دید اول شخص روایت می کند.«رؤیای بعد از ظهر» داستان پسری نوجوان را روایت می کند که به ناگاه به دنیای چند سال گذشته پرت می شود. او هنگام تعمیر چراغ مطالعه اش، با جرقه برق بیهوش شده و وقتی چشمش را باز می کند، متوجه تغییرات در اطراف خود می شود. این اتفاق سبب شده تا او به سال های پیش از انقلاب و به بحبوحه حوادث آن ایام سفر کند.