دخترخاله ها

نویسنده: نیلوفر مالک

نوبت آخرین چاپ: اول

تعداد صفحات: ۹۶ صفحه

ناشر: انتشارات قدیانی

تاریخ چاپ: سال ۱۳۹۸

نیلوفر مالک
عضو اصلی کانون بانوی فرهنگ

خرید کتاب

در این کتاب آمده است: بابا و عمو جمشید هم کارشان را تمام می کنند و می روند خانه ی ما تا استراحت کنند . عمو باز سرخوش است و شروع به آواز خواندن می کند . من و ریحانه قالیچه را تا نیمه جمع کردیم که اول صدای فریاد خاله و جیغ مامان و بعد صدای شکستن کاسه ی آش را می شنویم .